Sunday, March 27, 2011

KURSUS PENGURUSAN JENAZAH


KURSUS PENGURUSAN JENAZAH

PENGENALAN
Pengurusan Jenazah adalah salah satu perkara Fardhu Kifayah dalam Islam. Dalam menguruskan jenazah ianya memerlukan latihan dan skill, Justeru dengan adanya kursus pengurusan jenazah ini, ianya akan mendedahkan pelajar kaedah dan teknik pengurusan jenazah yang tepat.

OBJEKTIF
  1. Peserta boleh mengetahui tertib menguruskan jenazah
  2. Peserta dapat menyediakan dan menguruskan jenazah secara praktikal

KAEDAH PELAKSANAAN
  1. Sesi Ceramah Teori
  2. Penyediaan bahan-bahan (Kain Kapan, Kapur Barus, Minyak Setanggi, Kapas dan sebagainya)
  3. Pelaksanaan secara praktikal

No comments:

Post a Comment